blatnické nezávislé noviny
Úvodní stránka
Aktuality
Zajímavosti
Kultura
Historie
Pamětihodnosti
Sport
Děti a rodina
Správa obce
Společenská kronika
Názory čtenářů
Archiv
Návštěvní kniha
Odkazy
redakce
 

Povídky Lubomíra Lahuty

Pan Lubomír Lahuta - narodil se v Bojkovicích, do Blatnice pod Svatým Antonínkem se i s manželkou přistěhoval v roce 1989. Oba žili tichým, nenápadným životem, nikdo by nepředpokládal, že je pan Lahuta pilným spisovatelem. popsal hodně papíru, ale jen některé plody jeho práce se dostaly na veřejnost. Občas poslal něco do novin a také nějaký čas přispíval do Blatnického zpravodaje v počátečních letech existence tohoto časopisu. Dnes již nepíše, zemřel v roce 2007, pochovaný je na blatnickém hřbitově.

Po dohodě s jeho manželkou paní Lahutovou, jsme přistoupili ke zveřejnění jeho spisovatelské práce. Budeme čas od času v Blatnických nezávislých novinách jeho eseje zveřejňovat. Najdete je na této stránce Blatnických nezávislých novin.

Její místo
V černém dlouhém šatě sedávala vždy v první lavici na kraji v levé řadě od bočního vchodu.

Stařenka
Bylo to večer, v kostele právě dozpívali Chvalte ústa Hospodinu, když ve starém domku Na návsi navždy dotlouklo šlechetné srdce stařenky Mašové.

Štěstí
Štěstí, to je, že i po letech spatříš zářící světýlka, v očích své ženy při prvém políbení ….

Stromy
Strom oblažuje nás už svou pouhou existencí, dává  aspoň stín, když nic jiného.

Úvaha
Člověk, rostlina, strom, zvíře, mikroby apod. jsou živé organizmy. Život to je ...

Nad Betlémem hvězda jasná
Jde krajem noc, přesvatá. A je plná hvězd, tajemna a stříbrných zvonků.

Kouzlo
jsi někdy Viděl jak se sluníčko houpe, cáká, ve Svodnici? Ne? Asi ne, že. Ostatně, co je na Slunci tak zvláštního, že?

Večerní nálada
Rudé slunce širokým rozmachem, jak štědrá ruka rozsévače, rozhodilo své polední paprsky po údolí, pak po nejyšších vrcholcích stromů po věži kostela až se konečně zatřpytilo ve vasokých červáncích.

Filozofování
Nevěřím, že Bůh tvořil planetu po planetě, hvězdu po hvězdě, jednotlivé galaxie a Vesmír.

Pohádka o měsíci

O měsíčku je na světě už tolik pohádek, že ani nevím děti, jestli jste už tuto, kterou vám chci dnes vyprávět, neslyšely. Nevím jestli vám ji mám vyprávět.

Zima
Podle astronomického kalendáře zima začíná těsně před vánočními svátky, 21. prosince, v den zimního slunovratu.

Poslední uzdravení
Toho časného rána se starověký Jeruzalém probouzel do pochmurného úsvitu. Krvavá záře se rozlévala po celé obloze.

Svodnice
Občané. Jsem už sice stará. Narodila jsem se tu kdesi v horách, už před tisíci, možná  i miliony lety.

Až jednou
Až jednou, po tisíciletích, poletí lidé ke hvězdám, aby našli nový domov pro planetu Zemi.

Vánoční úklid
Bylo před Vánocemi a on seděl spokojeně na oné místnůstce, bez které žádný byt, zejména na činžáku, se nemůže obejít.

Dědeček
A dědečku, co je sluníčko a proč vlastně svítí? „Můj bože, jak to děvenko vysvětlit, že Slunce je obyčejná hvězda, jedna z tisíců, zářících na nebi, jakých je ve vesmíru tisíce, miliony ba bezpočet. 

Neblahé výročí

Psal se rok 1957. Veškerý průmyslový potenciál naší republiky byl už dávno zestátněn, veškeré složky orgánů státní moci byly v rukou jediné politické strany.

Chléb
Obyčejný chléb, dalo by se říct. Boží dar, říkali naši předkové a mají pravdu.

Kámen
Přivezl jsem si kámen, obyčejný rozpraskaný omšelý a přece nebyl obyčejný. ...