Blatnické nezávislé noviny
Úvodní stránka
Volby
Aktuality
Zajímavosti
Kultura
Historie
Pamětihodnosti
Sport
Zpravodajství LF
Společenská kronika
Archiv
Odkazy
Redakce

Úvodní stránka

Nový silniční zákon po třech měsících

Tabule na vjezdu do obce


  Všichni to už víme, od 1. července se v českých zemích jezdí slušně. Ubylo nehod a také na silnicích ubylo mrtvých. Když se vracíte z Rakouska už nemáte pocit, že musíte závodit, prostě dodržujete rychlost. Na rychlostech se v novém silničním zákoně nic nezměnilo, také na řadě dalších věcí souvisejících s jízdou se mnoho nezměnilo, změnil se ale postih řidičů za nedodržování zákona. Je to tvrdé, ale bez represe to nefungovalo. Nakonec kdo zákon dodržuje, toho se represe netýká. Přestože tvrdý postih za překročení zákona zafungoval, nemělo by zůstat jen u toho, nakonec řidičům po třech měsících otrnulo a už zase začínají závodit.
   Všechny dostupné prostředky k dosažení bezpečné silnice jsou užitečné a potřebné. Zejména dodržování rychlosti v obci , které se týká nás všech, včetně našich dětí, by nemělo záviset jen na hrozbě represe. Všechny další prostředky, které slouží k omezení rychlosti, by jsme měli použít. Z těch nejznámějších, často používaných v sousedním Rakousku a Německu, to jsou šikany na vjezdu do obce. Dobrou službu odvedou i informační radary, informační tabule, policisté z papíru, retardéry a optické zpomalovače. Kruhové objezdy patří k nákladnějším úpravám, ale kromě toho, že řidiče zpomalí, zároveň i zvýší průjezdnost křižovatek. Možná, že toto všechno někteří řidiči vnímají jako omezení. Uvědomme si ale, že za naše daně se chceme po silnici dostat rychle a bezpečně do cíle své cesty. Ze svých daní přece nefinancujeme něčí požitek z rychlé jízdy a už vůbec ne něčí adrenalinový sport na silnici.
   V naší obci se stále jezdí rychle. Zvláště na vjezdech do obce řidiči překračují rychlost. Prostředky pro omezení rychlosti v obci prakticky nemáme. Značených přechodů je nedostatek a paradoxně jsou tam kde se chodí málo, kdežto tam kde se chodí hodně, na příklad při cestě dětí ze školy na hřiště, značené  přechody nejsou. Snadno zapomínáme, ale dopravní nehody při nihž lidé zemřeli, nebo byli těžce raněni, jsou v naší obci docela časté.
                                                    Michal Cáb
Šikana v Rakousku, pohled z obce
Vjezd do Blatnice od Ostrohu
Vjezd do Blatnice od Veselí