Blatnické nezáviské noviny etický kodex .

Jsme nezávislé, konzervativní noviny. Jsme nezávislí na veřejné a státní správě, jsme nezávislí na politických stranách, jsme nezávislí na hospodářských subjektech. Jsme konzervativní, ctíme historií prověřené zásady chování lidí ve společnosti a v rodině. Plně si uvědumujeme vliv křesanství na formování našeho evropského světa, plně si uvědomujeme vliv dialektického materialismu a komunismu na boření hodnot, které nám křesanství dalo.