Blatnické nezávislé noviny
Úvodní stránka
Volby
Aktuality
Zajímavosti
Kultura
Historie
Pamětihodnosti
Sport
Zpravodajství LF
Společenská kronika
Archiv
Odkazy
Redakce

Úvodní stránka

Hody milé hody...
  Michal Cáb
   3.12.06

Hody 2006
                                                                   foto Kamil Pavelka

  Hlavní událostí minulého týdne byly hody. Stárci, krojovaná mládež, "žebráci", máje. Dnes již sice nehodujeme celý týden, tak jak před čtyřiceti, padesáti roky, ale mládež pořád dokáže hodovou náladu udělat. Pomalu se sice zapomíná, že hody jsou svátkem posvěcení kostela a vkrádají se k nám některé prvky, které k blatnickým hodům nepatří - Blatnice měla farní kostel, proto právo pořádat hody nepotřebovala. Přibývají však nové kulturní prvky které současný hodový týden jistě obohatí. 

Hudba v plné síle           Stárek               Stárkova chasa    Stárkova chasa
Hodová pohoda             Hodová pohoda   Všichni krojovaní
Která si vezme čtení?     V kostele           V kostele
Hody 1966

   Hody jme letos zapalovali již 23. listopadu na besedě s Ludvíkem Vaculíkem, netradiční, ale velice pěkná a poučná byla beseda s P. Janem Pavlíkem a již do adventu, těsně po hodech, jsme letos vstoupili adoračním dnem blatnické farnosti.

                                      foto P.J.Pavlík a adorační den Lenka Fojtíková