V neděli 5.11. už podruhé uvítáme v Blatnici komorní sbor J. P. Vejvanovského z Nováho Jičína. Toto umělecké těleso, spolu s Blatnickým chrámovým sborem, přednese v chrámu sv. Ondřeje koncert barokní hudby. Začátek je ve 14.30 hod. Všichni jste zváni na tento koncert, který je věnován jako poděkování všem dárcům za dary na obnovu poutního místa sv. Antonína. Na tento účel bude věnován také výtěžek koncertu, neboť koncert je benefiční, za což patří poděkování jak hudebníkům, tak i všem organizátorům této akce a v neposlední řadě všem sponzorům, bez jejichž darů by nebylo možné tento koncert uskutečnit.
   Vážení občané – dárci k obnově poutního místa, přijďte si na koncert pro poděkování za Vaše dary, dopřejte si o dušičkové neděli potěšení z barokní hudby v podání sboru J. P. Vejvanovského a Blatnického chrámového sboru.
Dušičkové zastavení

benefiční koncert

Komorní orchestr P.J. Vejvanovského

a Blatnický chrámový sbor

5. listopadu

chrám sv. Ondřeje

 1. Giovani Maria Capelli                             Účinkují

  Sonata in D – Allegro                                     Sóla
                Grave
                Allegro                                    
  kytara   Jana Horáková

 1. Antonio Vivaldi                                                                                     varhany   Mgr. Marcela Dvořanová

  Koncert pro kytaru C dur - Allegro                      
                             Andante
                             Allegro                       
  Komorní orchestr P. J. Vejvanovského

 2. Caesar Frank                                     z Nového Jičína

  Panis Angelicus                                          umělecká vedoucí  Anežka Michálková

 3. František Xaver Brixi

  Koncert pro varhany a orchestr F dur -                   chrámový sbor
                        Allegro moderato                   
                        Adagio                             z Blatnice pod Sv. Ant.
                        Allegro

 4. Wolfgang Amadeus Mozart                          sbormistr  Pavla Bezděková

  Pange Linqa

 5. Johan Sebastian Bach

  Jezu ty jsi moje síla


Koncert podpořili:

INGPROJEKT s.r.o.
Vinařství Vyskočil
VENTURI Production s.r.o.
ELVIKO s.r.o.
CÁB-POČÍTAČE s.r.o.
JUDr. Pavel Gazárek
Ing. Jiří Cáb