blatnické nezávislé noviny
Úvodní stránka
Aktuality
Zajímavosti
Kultura
Historie
Pamětihodnosti
Sport
Děti a rodina
Správa obce
Společenská kronika
Názory čtenářů
Archiv
Návštěvní kniha
Odkazy
redakce
 

Kultura

Dušičkové zastavení
Michal Cáb 16.11.09

Koncert vážné hudby neuslyšíte v Blatnici příliš často. Komorní orchestr Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína ná do Blatnice již tradičně tuto hudbu přináší.

Rokenrolová legenda v Praze
Michal Cáb 16.11.09

Je málo hudebních žánrů, které významně ovlivnily hudbu. Rock and roll k těm významným bezesporu patří.

Postní myšlenky
Lenka Fojtíková 29.3.2009

Předvelikonoční půst se chýlí ke konci a křesťané se připravují na největší oslavy církevního roku. Ve většině farností se pravidelně modlí křížovou cestu a někde se uskutečnily také duchovní obnovy. Slyšela jsem, že byly na Hodonínsku hned na několika místech. Do Blatnice například na tři dny přijel farář z Klokot v jižních Čechách P. Martin Sedloň, OMI. Kdo si na jeho přednášky udělal čas, rozhodně nelitoval. Ti, kdo chodí do kostela celý život tak nějak tradičně a doposud neměli snahu se nějak dál vzdělávat, vyslechli slova, která se jim mohla zdát překvapivá a možná až šokující.

Hlavní identita

O pár myšlenek z přednášek otce Martina bych se se čtenáři těchto stránek ráda podělila. Mimo jiné například řekl: „Měli bychom si uvědomit, v čem je naše hlavní identita. Bible říká, že naše hlavní identita nemá být v něčem, co je pomíjivé. (Galatským 4, 4). Měli bychom v sobě proto probudit identitu Božího synovství, abychom zakusili, že jsme Božími dcerami a syny. Jedině tato identita je nesmrtelná a nemůže nám ji nikdo vzít. Jaký jsem? Není důležité, kolik pamětních desek za mnou zůstane, ale jaký jsem skutečně člověk. Co ze mne vyzařuje? Někoho utrpení úplně zničí a zatrpkne. Křesťan by ale měl vydávat svědectví, že Bůh je láska, i když je nemocný nebo opuštěný. Není to snadné a není to ani možné bez velkých milostí.

Nadávání je opakem modlitby

Každý křesťan má být Ježíšovým nástrojem. Pokud ale někdo nadává, tak je to opak modlitby, protože šíří zlobu. Samozřejmě, že špatné věci máme umět pojmenovat. K tomu jsme každý dostali rozum, ale nemáme být ti, kdo soudí druhé, kolik mají viny. Na světě není nikdy více utrpení než je hříchu. Všichni jsme propojeni. Čím větší je někdo darebák, tím víc bychom se za něho měli modlit. Neměli bychom o druhých lidech říkat nevěřící, ale mluvit o nich jako o těch, kdo ještě nepoznali Boží lásku. Co můžeme udělat pro to, abychom se setkali s Boží láskou a zakusili ji? Jak můžeme druhým pomoct odkrýt toto velké tajemství? Na počátku křesťanského bytí není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, ale setkání s osobou, která otevírá před životem nový prostor. Křesťanská víra začne ve chvíli či okamžiku, kdy za nějakou událostí jasně vnímám Boha a jeho lásku. Jakmile začneme vnímat, že některé věci v našem životě nemohou být jen náhoda. Uvědomíme si, že NĚKOMU TADY O MĚ JDE… V prvotní církvi se apoštolové setkali s Ježíšem Kristem. Zakusili Jeho moc a svědčili o tom. Vydávali svědectví, že zakusili ve svém životě moc Ducha svatého. Bůh jedná v životě každého člověk. Čím víc to člověk pozná, tím víc může Bůh v jeho životě působit.

Bůh je nejvíce přítomný tam, kde je utrpení

Žijeme v době velmi podobné prvotní církvi. Do kostela chodí jen jedno procento lidí. Církev začíná být v menšině. Okolí je čím dál více pohanské. V rodinách je čím dál těžší se modlit, když tam stále běží televize. Proč? Protože vás televize naladí úplně na jinou vlnu. Nemodlíme se, protože nejsme naladěni na Boží vlnu. Bůh by přitom pro nás měl být ten, s kým se setkáváme. Adorace a svátosti jsou velmi důležitá věc. Nejdůležitější je ale umět naslouchat Božímu hlasu a nacházet Boha ve všech věcech a okolnostech. Bůh je přítomný všude. Nejvíce ale tam, kde je utrpení. Proč Boha často nevnímáme? Je to kvůli našemu hříchu. Abychom se mohli sejít s Bohem, potřebujeme očištění.

Mladí musí cítit, že nám o ně jde

Jestli chceme mladým lidem odkrýt víru, pomožme jim odkrýt Boží jednání v jejich životě. Musíme se jich ptát, jestli jsou šťastní, když žijí tak, jak žijí. Důležité ale je si uvědomit, jestli nám jde skutečně o dobro našich dětí anebo o to, abychom kvůli jejich chování neměli ostudu. Mladí musí cítit, že nám jde o ně… Jakmile je člověk naštvanej, měl by padnout na kolena a modlit se, aby měl nadpřirozenou lásku, která je schopná existovat i tam, kde to není přirozeně možné. V prvotní církvi bylo hlavním kritériem zralosti pro křest, že uchazeč vykazoval znaky nadpřirozené lásky, jaký vztah měl ke svým nepřátelům.

Křesťan má stavět na odpuštění

Křesťanství není náboženství. Náboženství jsou jen prostředky. Někdo může být nábožensky vzorný – každý den chodí do kostela, modlí se, dává do kasičky…, ale je rozhádaný s celou rodinou. Jeho láska je na nule. My jsme ale uvěřili v Boží lásku, která umí proměňovat lidská srdce. Křesťan má stavět na odpuštění, které je klíčové. Máme prosit, abychom od Ducha svatého dostali nadpřirozenou sílu druhému odpustit.

Vyrvaná láska

Dnes už víme, co s lidmi udělá, když nezakusí lásku. Rány na duši přitom v lidech zůstávají už z prenatálního věku. Pokud počaté dítě jeho rodiče nechtěli, tak v  sobě takový člověk dál nese podvědomý chronický pocit, že ho nikdo nepřijímá. Někde na úplném počátku byla vyrvaná láska. Bohužel zraněných lidí s deficitem lásky neskutečně přibývá. Nové spirituality jsou založené na rodinné bázi. Nefungují rodiny, a tak lidé hledají společenství, kde se cítí milováni a přijímáni. Každý potřebuje být milován aniž by si to zasloužil.

Pravda nás osvobodí

Aby skrze nás mohl Bůh konat, potřebujeme být pokorní a žít v pravdě, což není vůbec jednoduché. Je dobré mít někoho, kdo nám v lásce řekne, jací skutečně jsme. Na otázku novinářů, když se papeže Jana Pavla II. ptali, který jediný verš by z Písma vybral, okamžitě odpověděl: „Pravda vás osvobodí.“ Pravda přitom není něco, ale Někdo. Pravda je důležitější než bezhříšnost. Bůh nám všechno nezjevuje najednou. Čím víc má člověk světla, tím víc mu o sobě dochází spousta hrůz. Všichni jsme na cestě někoho zabít. Jen jsme to na rozdíl od vrahů nedotáhli do konce,“ řekl na přednáškách mimo jiné P. Martin Sedloň….

V Blatnici zaznamenala Lenka

pozorné obecenstvo
křížová cesta
P. Martin Sedloň


Proč umírá lidová píseň
Jiří Cáb 24.3.2008

  Česká křesťanská akademie Blatnice pozvala na přednášku pana ing. J. Smutného, který promluvil o lidové písni v širokých souvislostech a na akordeon zahrál ukázky, kterými předvedl rozdílnost písní z různých oblastí. Víte, co je jednou z příčin  nebývalé hudební pestrosti moravských - zejména pak v oblasti Bílých Karpat - lidových písní? Bylo to po staletí trvající střetávání vlivu hudebnosti balkánské a ruské (vesměs mollové melodie) a hudebnosti krajů od území Moravy na západ (převážně melodie durrové, písně o dvou či třech akordech). Na Moravě je lidová píseň zastoupena v tónině durr i moll přibližně ve stejné míře, navíc však velmi pestrá využitím akordů. Písně vznikaly na základě skutečných osobních prožitků jejich autorů, vesměs zemědělců, neboť kromě zemědělců bylo ve vesnici jen několik málo obyvatel s jinou profesí – švec, kovář, učitel, obchodník… - písně byly ze života, byly pravdivé. Předávaly se pouze ústním podáním, proto byly různě obměňovány a vznikaly různé varianty, a proto byly postupně i výrazově, jazykově vytříbeny do stručné  precizní formy vyjádření autorova prožitku, ať už to byla radost, bolest, láska, tragedie, vojna, hospodářství  či jiné téma, které potřeboval písní vyjádřit. Bohužel doba dnešní tomuto kulturnímu bohatství nepřispívá, nebo jen spíš vyjímečně – např. tvorba W+V, nebo Suchý & Šlitr. Dnes člověk místo vlastního zpěvu si nechá zazpívat zpěváka profesionálního zapnutím radia nebo televize. Použití této techniky je snazší, než předávání zpěvnosi generací starší těm mladým.
    Přednáška pana Smutného byla velmi příjemným a obohacujícím kulturním zážitkem. Já bych dodal výzvu – kdo můžete, přispějte svým dílem k zachování a předávání kulturního bohatství lidové písně.

Recenze

Brian Greene: Struktura vesmíru
   
Michal Cáb

   Zajímá-li Vás aspoň trochu fyzika a kosmologie, určitě sáhněte po této knize. Čtenář se znalostmi

Naši ochotníci předvedli profesionální výkon
  Michal Cáb
  29.4.07

   Naše divadelní společnost nám připravila představení, které rozhodně stojí zato vidět. Také třikrát napnili sál blatnické "town hall". Divadelní představení s názvem "Doktor" autora Branislava Nušiče v režii Anny Křivákové, vás vtáhne do zajímavé, veselé, velmi aktuální a zapeklité situace bohatého obchodníka a jeho rodiny. Přesvědčíte se, že za peníze se nedá koupit všechno.



Výstava fotografií Miroslava Míška
   
Michal Cáb
   31.3.07

   V blatnické galerii, v budově obecního úřadu, vystavuje svoje fotografie blatnický fotograf Miroslav Míšek. Jak napovídá motto výstavy "opatruj svůj milovaný kraj", citát ze studánky na kopci sv. Antonína, fotografie jsou z našeho kraje. Na výstavě si užijete krásných fotografií krajiny, blatnických bůd, kaple sv. Antonína, blatničanů, fotografií současných i z minulosti.

Pozvánka                           Po vernisáži
Antonínek                          Blatnické bůdy
Pohoda u vína


Obec Blatnice se stává středem pozornosti zájmových skupin, a to nejen pro dobré víno, ale i z důvodů existence místního muzea. Je to taky dost vyjímečná věc. Muzejní spolek z Uherského Hradiště při své cestě za vínem muzeum navštívil. Že byli "muzejníci" spokojeni si můžete přečíst v článku pana Zdeňka Králíka.
                                                                                      Věra Heidlerová

Beseda o víně s Ing. Vojtěchem Masaříkem
   Zdeněk Králík
   24.3.07

   Z místa zvaného „pod kaštany“ členové Muzejního spolku v Uherském Hradišti dne 9. února 2007 odpoledne vyrazili minibusem besedovat o víně do vinařské obce Blatnice. Aby vidina konzumace vína nebyla tak přímočará, organizační výbor tento výlet spojil s návštěvou místního muzea. Počáteční skepse byla záhy překonána překvapivě milou instalací starého zemědělského nářadí, lidových krojů, výšivek, dobových fotografií, taky šicích strojů atd. Expozice vznikla díky nadšení několika místních občanek z věcí, které byly pohledány ve starých domech a kolnách, a tím vlastně zachráněny. Jejich úsilí zaslouží obdiv a uznání.
  Příjemně naladěni se poté členové spolku přesunuli do búdy a sklepa ing. Vojty Masaříka (ví Bůh proč tomuto místu v Čechách říkají sklípek). Hned při vstupu čekalo tento den již druhé překvapení – světová premiéra. Zcela mimořádná, jinde nevídaná výstava trpaslíků, výtvorů to Lidky Štefánkové. Nebylo jediného účastníka, kterého by tato instalace nepotěšila a dobře nenaladila. PhDr. M. Frolcová v krátkém zasvěceném projevu upozornila na důležitost těchto nenápadných průvodců našich životů a jejich přehlížení zejména uměleckým světem. Pravděpodobně jsme byli svědky historického okamžiku zrodu nového „izmu“. Lidka Štefánková tím vstoupila do dějin umění jako zakladatelka trpaslikizmu.
  Dále se již očekávaný košt nedal odkládat.. Konečně vypukla ochutnávka s pokračováním u sudů o patro níž ve sklepě. Stoupající kvalita předkládaných vzorků byla nesporná; vše z vinohradu hostitele, vyrobeno s velkou pečlivostí, ale především umem. I nepřítomní znalci, milovníci a přátelé vína by museli být mile překvapeni. Potvrdilo se, že především malovýrobci produkují skutečně výjimečná vína vysoké kvality. A konají tak s velkou láskou, pílí a vědomostmi, ne proto, aby výsledky svého snažení konzumovali sami doma večer u televize. K tomu je nutná společnost spřízněných duší, kamarádů a přátel, se kterými lze o víně debatovat, hodnotit. Téma je nevyčerpatelné, což například s pivem lze si jen stěží představit.
   Do Hradiště se členové spolku vrátili v pozdních hodinách v dobré náladě, plni dojmů, poučeni.

P.S. Pisatel tohoto textu si není jistý, zda shora uvedená věta o debatách při víně byla naší návštěvou v Blatnici zcela naplněna.



Vernon Reid v Uherském Hradišti
   
Jan Rumíšek
   19.3.07

  Do Uherského Hradiště se už nesjíždějí jenom hvězdy světové kinematografie, ale přišel čas i na hvězdy z hudebního pole. Tou z pátku 23.2. byl zakladatel slavné americké skupiny Living Colour, držitel mnoha ocenění americké Music awards, spolupracovník Micka Jaggera, Carlose Santany, Public Enemy, The Roots, Saliefa Keity, Jamese “Blood“ Ulmera, kytarista Vernon Reid, který představil svůj sólový projekt The Masque a aktuální CD Other True Self. Za velmi lidové vstupné 180,- Kč si mohl každý posluchač během 2 hodin do libosti vybrat z prvků rocku, jazzu, blues, reggae, funky, improvizace a to všechno velmi hlasitě a v příjemně volném prostoru, který způsobily začínající prázdniny.
 A kam jezdíte vy? Svěřte se BNN!


Tipy knih na vánoční dárky
   
Magda Míšková
  4.12.06

Pro děti

Malá dětská Bible

Příběhy Starého i Nového zákona s bohatými ilustracemi, vhodné pro děti mezi 4-8 lety. - 199,- Kč.

Modlitba Otče náš a Desatero

Pokud chcete, aby vaše dítě tyto modlitby nejen umělo, ale taky jim rozumělo, pak tato kniha bude dobrým pomocníkem vašim i vašeho dítěte (3-8 let). - 119,- Kč.

Pasáček Asaf

Vánoční legenda, ve které spolu s pasáčkem Asafem sledujeme hledání i pronásledování malého Ježíše (6-10 let). - 189,- Kč.

Ježíš – encyklopedie

Přehledná encyklopedie doplněná množstvím obrazového materiálu. Ve více než 50 kapitolách přináší zajímavý pohled na Ježíšův život (11-14 let). - 299,- Kč.

Pro mládež

Život na prodej

Příběh o dospívající Lorně a jejím malém bráškovi Charliem. Příběh o tom, jak se ubránit všudyřítomným reklamám, televizi, planým slibům. Přiběh o tom, proč neplatit i svou duší (od 14 let). - 139,- Kč.

Řekla ano

20.4.1999 dva ozbrojení studenti zaútočili na střední školu v Coloradu, kde zabili mnoho lidí, mezi nimi i sedmnáctiletou Cassii, jejíž příběh vypráví v této knize Cassiina matka (od 14 let). - 149,- Kč.

Něco z duchovního života

Zapaluji?

100 myšlenek kněze a lékaře Ladislava Kubíčka o manželství a vztazích, o svobodě a o plnění Boží vůle. - 99,- Kč.

Růženec světla

Zamyšlení nad každým tajemstvím růžence světla (doplněná přiběhy a zkušenostmi, které francouzský kněz posbíral při své práci s mladými lidmi). Může oslovit zvláště mladé, ale zaujme i každého, kdo chce víc růženec světla poznat. - 109,- Kč.

Z životopisů a svědectví

A přesto říci životu ano

Dílo vzniklo během dvou prosincových týdnů. Psycholog V.E. Frankl popisuje, jakými fázemi odlidštění museli procházet vězni v koncentračním táboru. - 199,- Kč.

Síla v slabosti

Vyprávění čtyř osob, které znali Jana Pavla II. velice zblízka (jeho osobního tajemníka, osobního lékaře, vedoucího polského vydání deníku Osservatore Romano a vikáře baziliky svatého Petra). - 129,- Kč.

Český lékař v srdci Afriky

Český lékař popisuje své působení ve Středoafrické republice, kde v primitivním prostředí zakládá ambulance, léčí, operuje… - 149,- Kč.

Rozhovory s dědečkem

Kniha rozhovorů Kláry Lukavské se svým dědečkem, s hercem a vzácným člověkem Radovanem Lukavským. - 289,- Kč.

Většinu z nich si můžete zakoupit na Antonínku (příp. v Uherském Hradišti na Mariánském náměstí).


Několik typů na dobré a kvalitní knihy z Karmelitánského nakladatelství:

 1. Kompendium Katechismu katolické církve
     - je shrnutím základních pravd katolické víry a morálky
     - je společným dílem dvou papežů: Jana Pavla II. a Benedikta XVI.
     - je psáno jednoduše (jasná otázka, srozumitelná odpověď).

 2. Netušená radost
     kniha švýcarského bratra Rogera, který většinu života prožil ve Francii,
     kde založil řeholní komunitu v Taizé. Před rokem byl zavražděn duševně nemocnou dívkou.
     Ve Francii tato kniha vyšla několik týdnů před jeho smrtí.

 3. Zapaluji?
     myšlenky populárního kněze a lékaře Ladislava Kubíčka z jeho duchovních cvičení.

 4. Neboj se usnout, Silvie!
     slovenská autorka poctivě a pravdivě líčí příběh své umírající přítelkyně.

 5. Rok dona Camilla
     již pátá kniha ze série vtipných příběhů venkovského faráře a komunistického starosty,
     kteří proti sobě vedou ideologický boj, ale zároveň by se jeden bez druhého neobešli.
     (Již dříve vyšlo: Don Camillo a jeho svět, Don Camillo a jeho ovečky, Soudruh don Camillo,
     Don Camillo a don Chichi).

 Knihy si můžete vypůjčit ve farní knihovně na Domě Sv. Rodiny nebo zakoupit na Antonínku (příp. v Uh.Hradišti na Mariánském nám.).


Recenze

Brian Greene: Struktura vesmíru
   
Michal Cáb

   Zajímá-li Vás aspoň trochu fyzika a kosmologie, určitě sáhněte po této knize. Čtenář se znalostmi středoškolské fyziky je vtažen i do těch nejnáročnějších zákoutí fyziky a kosmologie aniž by měl pocit, že něčemu nerozumí. S údivem zjistíte, že to co běžně považujeme za celou fyziku, totiž Newtonova mechanika, Einsteinova relativita a kvantová mechanika, zabírá asi jen polovinu knihy. Další polovina Vám odkryje to nejzákladnější předivo našeho světa, předivo které jsme zatím jen vypočítali, které čeká na experiment, který je potvrdí nebo vyvrátí. Tyto experimenty, i když se to někdy nezdá, jsou zatím mimo možnosti současné technologie. Na příklad je třeba ověřit jestli gravitační síla na vzdálenostech menších než 0,1mm mění svoji velikost. Možná budete překvapeni, že veškerá budoucnost již existuje. Také zjistíte proč cestování v čase není možné a budete uvažovat o tom jsou-li prostor a čas základní vlastnosti našeho světa nebo se skládají z ještě základnějších součástí. Také se dovíte, že náš svět má 11 rozměrů a proč vnímáme jenom rozměry 3. Knihu lze doporučit všem zvídavým čtenářům a také studentům fyziky, kteří budou velice dobře uvedeni do jejích dnešních problémů. Velice abstraktní a neprůhledná dnešní fyzika se pak daleko snadněji studuje.


Přehlídka dechovek na Antonínku

V neděli 10. července 2006 uspořádal Obecní úřad Blatnice a mikroregion Ostrožsko přehlídku dechových hudeb na Antonínku.


POHODA  ( festival v Trenčíně )
   Jan Rumíšek

   Pokud nám Slovensko závidí fotbalovou a hokejovou reprezentaci, tak my jim musíme určitě závidět POHODU = neuvěřitelně multižánrový festival v Trenčíně. POHODA začínala v roce 1997 jako "Královská POHODA"  na Městském stadionu v Trenčíně, trvala 12 hodin, navštívilo ji 2000 diváků, kteří aplaudovali na 1 pódiu skupinám z Česka, Slovenska a Ruska. V roce 2005 už pod názvem Bažant POHODA se akce konala na vojenském letišti u Piešťan, trvala 2 dny a přišlo 25 000 diváků, kteří na 8 různých scénách slyšeli a viděli umělce z celého světa.
   Takže letos opět na letišti a na 8 pódiích se slavilo 10. výročí  a blatnický hudební speciál jel okusit z pestré nabídky 1. dne - pátku, kdy jako hlavní hvězdy Pohody vystoupili bostonští PIXIES, což je jeden z nejvlivnějších a nejvýznamnějších bandů v historii nezávislé hudby. Dle znalců by bez nich třeba nikdy nebyla NIRVANA. 12 let mlčeli a minulý rok opět vyrazili bavit lid po celém světě. A velmi úspěšně, protože na ně přišlo naráz třeba i 100 000 lidí. No a v Trenčíně nezklamali a většině z  přítomných za 80 minut  vyplnili  velkou životní hudební mezeru. 
   Pro představu muližánrovosti festivalu uvádím několik ze stovek účinkujících: Marián Varga a  Bratislavský komorný orchester, Hradišťan, Hana Hegerová, Peter Lipa, Radošínské naivné divadlo, Milan Lasica, Varttina,  Stereo Mc's, Skye, Darren Emerson, Gogol Bordello, Ida Kelarová, The Frames, COLDCUT, Natacha Atlas, kinematograf??

No a kde jezdíte VY??? Svěřte se BNN !!!   redakcebnn@centrum.cz

Stanové městečko
Nadšené publikum
Marian Varga


  Obecní knihovna v Blatnici pod Sv. Antonínkem.
   Mgr. Ludmila Bršlíková

   Knihovna obce Blatnice pod Sv. Antonínkem je veřejnou knihovnou, slouží stejnou měrou všem občanům, kterým poskytuje knihovnické a informační služby. Známé začátky půjčování knih sahají do konce 19 století. Roku 1879 obdržela místní školní rada od záložny Uhersko-Ostrožšké darem 10 zlatých, za které bylo na návrh nadučitele Františka Šťastného zakoupeno 50 knih. Byly to spisy Krištofa Šmída, které tak vytvořily základ budoucí knihovny. O další rozšíření knih se pak postarali : farář František Vlk, důst. p. Josef Koutný a hostinský J. Vostatek. Také bohoslovci v Olomouci poslali knížky v ceně 12 zlatých a tak zvýšili počet knih na 118. „Knihovna školní a farní“ se těšila velké přízni farníků i školních dítek, ale když začaly polní práce, řady 840 vypůjčovatelů zřídly. Knihovna se ze skromných začátků postupně rozšiřovala a vždy měla dostatek čtenářů. Knihovnické služby v 2 polovině 20 stol. poskytovali většinou učitelé ZŠ. V letech 1955 – 1967 to byla paní učitelka Neoralová, která vytvořila lístkový systém. Půjčovalo se 1x týdně. Dále to pak byla paní učitelka Marie Lukášová a paní učitelka Marie Doležalová. V současné době je vedoucí knihovny Mgr. Ludmila Bršlíková, která tuto činnost vykonává už 18 let.
   Knihovna se několikrát stěhovala, někdy to byly opravdu nevyhovující podmínky. Dnes je knihovna umístěna v 1. poschodí obecního úřadu v Blatnici. Prostory knihovny jsou zatím postačující, ale vzhledem k rozšiřujícímu se knižnímu fondu a zvýšeným nárokům na studijní a internetová místa bude muset v budoucnu dojít k nějakým úpravám. Pro veřejnost je knihovna otevřena 3x týdně – v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu, celkem 15 hodin. Sobotní půjčování je určeno především studentům a jiným dojíždějícím, kteří jsou přes týden mimo obec. Knižní fond tvoří cca 10 825 knih. Specialitou jsou knihy SF a fantasy, kterých je celkem 780, což je na tak malou obec dost, ale čtenáři je vyžadují a proto se tato skupina knih pomalu rozšiřuje. Dále jsou vyčleněny detektivní příběhy a regionální literatura. Ostatní knihy jsou řazeny abecedně, naučná literatura podle stavěcích znaků.
   Nákup knih a zpracování si knihovna provádí sama. Knihovna využívá finanční zdroje ze státních dotací, ostatní náklady financuje Obecní úřad v Blatnici. Roční přírůstek tvoří 200 - 300 knih. Knihovna odebírá 15 až 20 časopisů různého zaměření. Jsou to : National Geographic, Bílé Karpaty, Sírius, Země světa, Lidé a země, Cinema, 1000 záhad, 100 + 1, Rodiče, Maminka, Moderní byt, Domov, Donna, zahrádkář, Ilýrie, Bravo, Popcorn, Dívka, Sluníčko, Mateřídouška.
   V prostorách knihovny je také internetové centrum se třemi počítači a 8 studijními místy. V roce 2005 využilo internetových služeb téměř 400 občanů. V roce 2005 se začal zavádět knihovnický systém Clavius, prozatím je zpracována polovina knih. Knihovna pořádá různé čtenářské soutěže, výstavky knih, besedy s žáky ZŠ, účastní se regionálních knihovnických akcí a podílí se na některých činnostech kulturní komise v obci.

Kontakt : mail      bla-knihovna@seznam.cz
             skype    knihovnablatnice


Knihovna ve farnosti.
  Magdaléna Míšková

Pokud vejdete do Domu Sv. Rodiny, uděláte asi 7 kroků vpřed, otevřete dveře a vstoupíte, ocitnete se ve „farní knihovně“. Možnost půjčovat si zde knihy souvisí s otevřením Domu Sv. Rodiny. O prázdninách „oslaví“ 2 roky.

Půjčit knihu si zde může každý, a to ve všední den či v neděli – před nebo po mši svaté. Anebo kdykoliv je Dům otevřen. Stačí, když zapíše své jméno a název knihy do sešitu k tomu určenému, který se v knihovně nachází nejčastěji na stole (někdy i jinde, vždy však na viditelném místě).

Knihu si zde můžete půjčit např.:

 • když chcete správně prožívat vztah v manželství (např. Láska, která vytrvá)

 • když něco svému dítěti řeknete 15x a jemu je to jedno (Po dobrém nebo po zlém)

 • když čekáte miminko (Cvičíme v těhotenství)

 • když vaše dítě, vnuk nebo vnučka nemá co číst (může přijít s vámi nebo i samo a vybrat si třeba Letopisy Narnie)

 • když je ti 17 nebo 20 nebo míň nebo víc, s nikým nechodíš a nejsi cvok (S nikým nechodím a nejsem cvok)

 • nebo když naopak s někým chodíš (Ani ň)

 • když se chcete dozvědět o někom zajímavém – rozhovory nebo životopisy (Bono o Bonovi)

 • když nosíte jméno světce a nic moc o něm nevíte (Rok se svatými)

 • když chcete postoupit o krok dál na vaší duchovní cestě (Vrať se)

 • když si chcete jen tak číst – beletrii (Roucho)

 • příp. když byste raději četli něco odbornějšího (Evropa)

 • anebo když se vám zrovna nechce číst a raději byste se na něco podívali (Matka Tereza).

Ale nejlépe se vybírá na místě samém. Přijďte, uvidíte že si mezi přibližně tisícovkou knih něco najdete.

Poděkování organizátorům a divákům koncertu na „ Blatnické hoře“.

  Jako hlavní organizátor nedělního koncertu Spirituál kvintetu na Antonínku, si dovoluji opravdu vřele poděkovat celému realizačnímu týmu a všem dobrovolným pořadatelům za to, že vložili do této akce velký kus energie a svého volného času . Velký dík patří otci Zdeňkovi Stodůlkovi za to, že nás podporuje v naší činnosti. Taktéž velký dík patří „Matici svatoantonínské“ v čele s panem Oldřichem Graubnerem za to, že se s námi Matice svatoantonínská zúčastnila spolupořádání koncertu. Moc děkujeme Jihomoravskému kraji za finanční příspěvek a také týdeníku Naše Slovácko za mediální podporu a propagaci koncertu Spirituál kvintetu na Antonínku. Největší dík ale skutečně patří Vám divákům za to, že jste přišli a vytvořili skvělou atmosféru. Pokud vás nedělní koncert zahřál u srdce, tak to je to, o co nám skutečně jde. To je náš cí!

 Antonín Bogar

PS: No abych nezapomněl , ono největší dík spolu s diváky zcela určitě patří také svatému Antonínu za to že, nám zařídil tak nádherné počasí.


Prodej knih na Antonínku
  Magdaléna Míšková

  Prodej knih na Antonínku začal už v době, kdy v naší farnosti působil P. Jan Komárek. Počáteční iniciativa vzešla tenkrát od pana Trněného, který na Antonínek knihy vybíral a taky je tam dodával a o jejich prodej se i celkově staral až do konce svého života. Už tenkrát mu knihy vozil distributor Jan Novák, který je vozí na Antonínek dodneška.
   Na Antonínku si kromě knih můžete koupit obrázky, pohlednice kopce i kaple Sv. Antonína (před svátky i pohlednice vánoční a velikonoční), růžence, kříže apod.
  A jaké knihy se zde prodávají? Jsou to knihy především z duchovního života, beletrie, různé modlitební knihy, knihy pro děti i mládež, knihy o manželství i o výchově dětí, něco málo se zde najde i z teologie, různé knihy rozhovorů a životopisů, kalendáře apod.
  Nejprodávanější knihou je zde už dlouhé měsíce kniha Marie Svatošové "Až k prolití krve" o životě P. Ladislava Kubíčka a taky poslední  kniha, kterou  P. Ladislav napsal: "Vůle Boží zbožná fráze?".

Rock im Park v Norimberku.
    Jan Rumíšek

    Již potřetí se každý rok na přelomu května a června vypravuje z Blatnice hudební speciál, mířící na nám nejblíže (600 km) nejlépe obsazený festival Rock im Park do Norimberku. Jde o jeden z dvojice programově totožných festivalů (druhý se koná pod názvem Rock am Ring na F1 okruhu na Nurburgringu). Během 3 dnů můžete na 3 pódiích vidět a slyšet největší esa sjíždějící letošní koncertní sezónu po celém světě. Ti nejznámější ( jako např. Depeche Mode, Metallica, Placebo, Tool, Korn…) se prezentují z Centerstage, ti střední (Morrisey, Jamiroquai, Bloodhound Gang, Keane…) z Alternastage a naděje (Dredg, Goldfrapp, Art Brut…) z Clubstage. Vzhledem k MS v kopané se celá akce posunula z Frankenstadionu do sousedního parku Dutzendteich (podobný Hyde parku v Londýně), takže prostředí je vyhovující všem variantám počasí. Pokud vám nevadí přítomnost asi 90 000 Němců a mdlé pivo za 100 Kč, můžete si v klidu vyplňovat pomyslné rámečky „ty už jsem také slyšel a viděl“. A věřte, že každá produkce je odváděna na více než 100%, protože přítomnost hudebních médií z celé Evropy nedá umělcům nic odfušnout, jelikož hudba je přece jenom pouze byznys a umělci hrají výhradně pro své…..(peníze). Více o festivalu najdete na www.rockimpark.de
P.S.
příští štace jsou Sziget festival Budapešť (Plant, Radiohead…), Pohoda Trenčín (Pixies…), Clapton Praha…. A kam jezdíte VY? Svěřte se, BNN čeká!          jan.rumisek@centrum.cz

alternastage     centerstage     pohled