Blatnické nezávislé noviny
Úvodní stránka
Aktuality
Zajímavosti
Kultura
Historie
Pamětihodnosti
Sport
Správa obce
Společenská kronika
Archiv
Odkazy
Redakce

Úvodní stránka


Žáci první třídy  1. září 2006

Prvňáčci 2006

240 dětí, spolu s učiteli a hosty, zahájilo 4. 9. 2006 v blatnické škole nový školní rok. Důstojné ticho při státní hymně "Kde domov můj" se pak při slavnostním zahájení proměnilo v tiché štěbetání - to nejkrásnější, co je se zahájením školy spojené. Znovu se potkávají kamarádi a kamarádky a zážitků z prázdnin, se kterými se musí podělit, je tak mnoho.
Jak nám při zahájení řekl pan ředitel Mgr. Jiří Čerešňák, bude v tomto školním roce chodit do blatnické školy 240 dětí z Blatnice, Blatničky a Suchova. Je to zase o něco méně než loni, ale 18 prvňáčků je dobrá první třída. Z učitelského sboru odešel pan učitel Míček, vypomáhat bude paní učitelka Hendrychová a Mezuliáníková a pan učitel Raška a Frýdecký jsou v naší škole noví.
Všem přejeme úspěšný školní rok 2006/2007.

Prázdniny těsně na konci
Škola ještě není
Kamarádka
Poprve v lavici
Pan starosta Blatnice
Paní starostka Blatničky
Pan farář
Už bude zvonit?