blatnické nezávislé noviny
Úvodní stránka
Aktuality 
Zajímavosti   
Kultura
Historie
Pamětihodnosti
Sport              
Děti a rodina 
Správa obce
Společenská kronika
Názory čtenářů
Archiv
Návštěvní kniha
Odkazy
redakce
 
    [CNW:Counter]

ZajímavostiStopy křesťanství v současné evropské kultuře a civilizaci
Michal Cáb
7.11.2011

Evropa a Amerika – jsou to úctyhodné země. Žije zde 1/10 lidstva která tvoří 50% světové hospodářské produkce (2010). A také prakticky vše, co souvisí s vědou a technikou pochází odsud....

Křesťanství a mechanistický svět Isaaca Newtona
Michal Cáb
7.11.2011

Člověk poznává svět svými smysly a rozumem. Rozum pak vede k poznání, že mimo racionální poznání pomocí smyslů, existují skutečnosti smysly nepoznatelné....


Velký hadronový urychlovač  /LHC/  v CERNU.
Stanislav Vyskočil 10. 9. 2008

Vyřazeno na přání autora.
22.9.2010

Definice života – co je živé a co neživé.
Stanislav Vyskočil  26.5.08

Vyřazeno na přání autora.
22.9.2010

Vznik a zánik vesmíru.
Stanislav Vyskočil  12.4.08

Vyřazeno na přání autora.
22.9.2010

Antropický princip - malá úvaha o původu života.
 
Michal Cáb
  14.02.2008

Proč, kdy a jak.
To jsou otázky, které si často klademe a klademe si je i v souvislosti s životem.
Nejzajímavější je asi otázka proč, ale dnes zůstaneme jen u otázek kdy a jak.

Ať už člověk věří v existenci Boha nebo nevěří, odpověď by měla být jen jedna! Ta, jak se to doopravdy stalo. Nebudeme se dnes zabývat tím, čemu se říká vývoj života, ale soustředíme se jen na tu jedinečnou událost, kdy atomy mrtvé hmoty byly seskupeny do molekuly, která v rozporu s 2. zákonem termodynamickým, má vlastnosti které umí v jejím okolí snižovat entropii. Děje se to tak, že tato molekula umí svůj uspořádaný stav vytvořit (replikovat) i ve svém okolí.

Tento jedinečný úkaz nastal někdy mezi časem 0 a 13,7 miliardy let. Postupně umíme tento časový interval zmenšovat z obou stran a přibližujeme se tak k odpovědi na otázku kdy. Zůstává nám otázka jak. Odpověď (zatím) neznáme a dohady o této události se často liší podle toho, jestli autor v Boha věří nebo nevěří. Znovu ale připomínám, že odpověď je jen jedna.

Věřící člověk snadno podlehne své touze najít vysvětlení u Boha a byl by rád, kdyby se našel vědecký důkaz Božího zásahu při vzniku života. Zkusme si představit, co by jsme o vzniku života pod tímto úhlem pohledu mohli zjistit. Můžeme např. zjistit, že stavba molekuly je taková, že žádný fyzikální zákon nedovolí, aby se atomy takovým způsobem (tj. způsobem, který je schopný snižovat entropii) seskládaly. Obrazně řečeno k sestavení díla nestačí 2 ruce, musí zde být ještě ruka třetí. To by mohl být věděcký důkaz Boha. Ale z principu víry samé by to zároveň bylo popření víry, neboť nemohu věřit tomu co vím. Vyplývá z toho, že molekula života může vzniknout působením (známých) fyzikálních zákonů. Ale nevyplývá z toho, že není Bůh. (Stejně jak z gravitačního zákona a sluneční soustavy takový závěr nevyplývá, ba právě naopak!)

Jiný možný scénář, užívaný stoupenci „neexistujícího Boha“, je náhoda. Náhodou, nedeterminovaně, nastala situace ve které atomy k sobě „zacvakly“ v podobě živé molekuly a již se nepustily. Živá hmota byla na světě, byla zde náhodou. Když ale náhodu domyslíme do důsledku, až k existenci člověka, je to daleko horší situace, než víra v Boha. Také stojí za promyšlení otázka náhody ve vědě. Náhodný svět není determinovaný, ale jen determinovaný svět umí dnešní věda popisovat.

Dnešní stav poznání světa dovoluje vyslovit názor, že svět je od svého počátku vytvořen tak, aby život v některém čase vznikl. Říká se tomu antropický princip. Přestože fyzikální vznik živé hmoty zatím nedovedeme popsat, víme že parametry světa jsou nastaveny tak, aby se to mohlo stát. Známé fyzikální konstanty jsou nastaveny tak, že je tento svět schopný generovat život.

Použité zdroje:
UNIVERSUM 4/2007  Eduard Krumpolc: Antropický princip a jeho význam pro teologii.


Mezinárodní observatoř Pierra Augera v Argentině nalezla souvislost mezi kosmickým zářením rekordních energií a obřími černými děrami

   8.11.2007

   Vědci (včetně odborníků z České republiky), spolupracující na projektu Observatoře Pierra Augera, dospěli k závěru, že černé veledíry jsou pravděpodobným zdrojem částic kosmického záření o rekordních energiích, dopadajících na Zemi. Díky údajům z Observatoře, která je již několik let největší světovou observatoří pro výzkum kosmického záření, badatelé zjistili, že zdroje úkazů o nejvyšších energiích nejsou po obloze rozmístěny rovnoměrně, ale soustřeďují se tam, kde se nalézají poměrně blízké mimořádně aktivní galaxie, obsahující ve svém středu černé veledíry.

O observatoři Pierra Augera měla v Blatnici přednášku Dr. Boháčová a RNDr. Jiří Grygar.

zpráva o objevu na observatoři Pierra Augera


Marihuana není neškodná
 
Vratislav Schreiber
  Publikováno: Vesmír 86, 609, 2007/10

   Před časem byla v Británii marihuana přeřazena z kategorie B návykových drog do kategorie C, tedy kategorie drog méně škodlivých, méně omezovaných a trestaných. Nyní se ale ukazuje, že kouření marihuany je pravděpodobně příčinou asi 14 % všech duševních poruch včetně schizofrenie, což se projevuje až po desetiletích, dávno po mladistvém holdování této droze. Takže ti, kdo se v mládí ke kouření marihuany nechají svést, mají zaděláno na velké trápení v pozdějším životě. Spektrum duševních poruch u bývalých kuřáků marihuany je širší, netýká se jen schizofrenie, ale i dalších duševních poruch. Pozoruhodný je zejména ten odklad poškození mozku – třeba po desetiletí. Proto se na zhoubné účinky drogy přišlo až nyní. Těm, kteří marihuaně holdují nadměrně, hrozí v dalším životě riziko duševní poruchy vyšší o 50–200 % než těm, kteří marihuanu nikdy nekouřili ani jinak nepožívali přípravky z konopí. Z toho plyne nezbytnost považovat marihuanu nikoli za bezvýznamný prohřešek mládí, ale za závažné ohrožení zdraví. (The Lancet 370, 293, 2007)


Víte, co je to cholesterol?
  MUDr.Josef Gregůrek
  26.6.07

   Cholesterol je látka podobná tuku, která se nalézá ve všech buňkách lidského organismu. Díky cholesterolu mají buňky potřebný ochranný obal, tzv. membránu. Bez cholesterolu by žádná buňka těla nemohla žít. Tělo získává cholesterol dvojím způsobem:
  1. vyrábí si ho samo v játrech
  2. dostává ho potravou
  Nejvíce cholesterolu obsahují potraviny živočišného původu jako jsou vnitřnosti (mozeček, játra, ledviny..), dále vaječné žloutky a některé živočišné tuky (máslo, sádlo, lůj..). Naopak potraviny rostlinného původu (zelenina, ovoce, rostlinné tuky) cholesterol neobsahují vůbec. V těle je CH přenášen krví. Je nerozpustný ve vodě, aby mohl být přenášen krví, která je vodním prostředím, musí se navázat na nosič, který je ve vodě rozpustný. V našem organismu slouží jako nosiče CH bílkovinné částice, tzv. proteiny. Když se spojí cholesterol s bílkovinou, vznikne nová částice, která se nazývá lipoprotein. Podle nosiče CH se rozlišujídva druhy CH.
  1. tzv.špatný CH, přenášený částicemi typu LDL
  2. tzv.dobrý CH, přenášenýčásticemi typu HDL
LDL cholesterol, ten „špatný“, je přenášen malými nosiči, které díky své velikosti dokáží proniknout téměř všude, tedy jak do buněk, tak do stěn cév. Pokud je LDL CH nadbytek, ukládá se ve stěnách cév a tak je poškozuje. HDL CH je přenášen velkými nosiči, které nedokážou proniknout díky své velikosti do stěn cév a slouží naopak jako uklizeči nadbytečného CH - odnesou ho do jater, kde je odbourán.
  Normální hodnoty  CH:
  Celkový CH  méně jak 5.0 mmol/l
  LDL CH        méně jak 3.0 mmol/l
  HDL CH       více jak 1.0 mmol/l
Nadbytečný CH se postupně ukládá do stěn cév. Tento děj se dá přirovnat k ukládání usazenin ve vodovodním potrubí, kdy v důsledku ucpání přestane voda trubkami postupně protékat. Pak hrozí např. srdeční či mozkový infarkt.
  Opatření:
  1. úprava životního stylu:
      změna stravovacích návyků
      pravidelná pohybová aktivita
      zanechání kouření
  2. léky:
      předepíše lékař dle hodnot CH
Největší záludnost zvýšeného cholesterolu:     NEBOLÍ  A NENÍ VIDĚT !!Zajímavosti od Miloslava Ledviny.
  Miloslav Ledvina
  24.6.07

Ukázka práce Bobra na povodí Svodnice, na území Blatnickém.

Dílo bobra
Dílo bobra
Dílo bobra
Dílo bobra

Záhada lidského mozku


Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka
   Michal Cáb
   18.5.2007

   
Před šedesáti lety poprve vyrazili do světa Zikmund a Hanzelka. Dva inženýři ze Zlína vyrazili do Afriky ve voze z kopřivnické Tatry. Byla to Tatra 8, která je při jejich první cestě spolehlivě dopravila z Prahy přes Afriku a Jižní a Střední Ameriku zpět zase do Prahy. Vyjížděli ze svobodného poválečného Československa, vrátili se do nesvobobné komunistické země.

Komunismus a socialismus
  Michal Cáb
  25.2.2007

   Již 100 let před únorem 1948 varoval Antonio Rosmini Serbati před komunistickou totalitou. Podívejme se do eseje Rosminiho z roku 1847, ve které ukazuje, kam komunismus a socialismus lidi dovede.
   Utopičtí socialisté slibují národům blahobyt, k němuž je dovede "nějaký vynález" socialismus. Tento systém nechává stranou mravnost, ctnosti, náboženství. Společnost redukuje na mechanismus stojící na žádostivosti a materiální produkci. Všichni utopičtí socialisté považují svobodu za překážku jejich socialistických záměrů. Totéž lze říci o vědeckých komunistech a materialistech, kteří považují svobodu za poznanou nutnost.


Neutrino - nejpodivuhodnější částice.

   Michal Cáb
  4.3.07

   
V roce 1930, kdy jsme znali jen 2 základní částice hmoty, proton a elektron, našel Wolfgang Pauli odvahu předpovědět další částici - neutrino. Tato částice hraje důležitou úlohu ve světě nejmenších i největších rozměrů. Pauli učinil "zoufalý pokus" zachránit zákon zachování energie. Jeho hypotéza ale dlouho zůstala neověřitelná, protože neutrino na všechnu hmotu působí velmi slabě. Klidně proletí celou zeměkoulí jako by Země nebyla. Země je pro neutrina dokonale průhledná. Existenci neutrina prokázali až o 25 let později američtí fyzikové Reines a Cowan.
   Hmotnost neutrina zatím neznáme. Standardní model mikrosvěta předpokládá, že neutrino má nulovou hmotnost. Je to ale jen předpoklad, žádný obecný fyzikální zákon to nevyžaduje. Hmota neutrin by přitom mohla přispět k objasnění jedné z největších záhad současné fyziky - neutrina by mohla aspoň z části tvořit temnou hmotu ve vesmíru. Pro stanovení hmoty neutrina fyzikové vymysleli řadu důmyslných experimentů. Výsledkem zatím je jen poznání, že musíme zlepšit citlivost detektorů. Dnes se staví v Karlsruhe spektrometr, který by měl měřit hmotnost neutrin na hranici teoretických předpovědí z teorie neutrinové oscilace (0,04 eV/c2). Projekt dostal název KATRIN. Na obrázku můžete vidět přepravu vakuové komory hlavního spektrometru ulicemi Leopoldshafenu.

Literatura: Vesmír 2/2007

Spektrometr KATRIN


Krátká úvaha o vzniku života.
   Michal Cáb
  29.11.06

 
  Stvoření života  (nebo chcete-li vznik života) se nějak událo. Na tom se jistě shodneme. Všechno, co o životě víme, nasvědčuje tomu, že je to dílo velice inteligentního konstruktéra, dílo, které dalece převyšuje naše vědomosti. Propletené a hluboce související vlastnosti jednotlivých živých částí svědčí o záměru, svědčí o tom, že dříve než dílo byla myšlenka. Na druhé straně téměř nic nesvědčí o vzniku života náhodou. Již sám pojem náhody je velmi problematický. Zatím se vždy ukázalo, že náhoda mizí (nebo přesněji ustupuje) s postupujícím poznáním přírody. Vznik života náhodou přijímají vlastně jenom ti, kteří buď nechtějí připustit existenci "konstruktéra", nebo ti, kteří nevěří v poznatelnost světa a vkládají do světa náhodu. Nicméně ani pro náhodu ve vzniku života není místo. Vše co o náhodě víme, vylučuje možnost vzniku vysoce organizovaných a nepravděpodobných struktur, které život má, ve známém čase existování světa.
   O vlastním stvoření (nebo vzniku života) toho zatím víme velice málo. Nechme zastánce inteligentního plánu i zastánce evoluce pracovat. Obě skupiny odkrývají dílo stvoření. Věřme, že tak jak pokročilo objevitelské dílo v neživé přírodě, pokročí jednou i ve "druhém skupenství světa" - v životě. Připomínám, že vedle neživé přírody a živé přírody tady máme ještě jedno "skupenství" - skupenství ducha. Do této oblasti jsme svým poznáním zatím pronikli nejméně.


Zamyšlení nad prostorem a časem.
   Michal Cáb

   Prostor a čas je dobrým jevištěm pro náš život a pro svět, který svými smysly pozorujeme.
Sestoupíme-li však níž, pozorujeme-li strukturu našeho světa, pak už moc dobrým jevištěm není.

   Následkem principu neurčitosti nelze některé dvojice veličin, jako je na příklad poloha a rychlost částice, předpovědět současně s úplnou jistotou. Kvantový přístup řeší tuto situaci skupinou teorií, v nichž částice nemají přesně měřitelné polohy a rychlosti, nýbrž jsou představovány vlnami. Kvantové teorie jsou deterministické v tom smyslu, že určují jasné zákony pro pro vývoj těchto vln. Známe-li stav vlny v jednom okamžiku, můžeme vypočítat, jak bude vypadat v kterémkoli jiném čase. Neurčitost, náhodný prvek, vstupuje teprve při snaze interpretovat vlnu pomocí rychlosti a polohy částice. Snad to způsobuje nedokonalost našich smyslů, snad přesné polohy a rychlosti částic, do jejichž řeči se snažíme svá pozorování převést, prostě neexistují. Možná jsou reálné pouze vlny, jejichž obraz není slučitelný s předem přijatými představami o částicích. A výsledkem tohoto nepodařeného spojení je zdánlivá neurčitost.

   
Vystupuje zde neurčitost, která nedovoluje součástem světa zaujat přesné místo v prostoru a čase. Nabízí se představa, že je třeba sestoupit ještě o poschodí níž, na úroveň, kde jsou základní kameny pro tvorbu prostoru, času, hmotnosti a sil. Z těchto kamínků by pak byl náš svět vystavěný. Při zkoumání této možnosti ovšem nastává obrovská potíž, která spočívá v tom, že naše dnešní věda je postavena na matematických rovnicích, které náš svět popisují v prostoru a čase - ať už jde o rovnice Newtonovy, Einsteinovy, Haisenbergovy nebo Schwarzovy. (Za tuto skutečnost může Newton, který umístil reálný svět do světa geometrického a tím umožnil popisovat reálný svět matematickými prostředky.)

  Nasbírali jsme obrovské množství poznatků o světě, ať už experimentálních nebo teoretických. Možná není daleko idea, která to vše uvidí jinak. Všechny naše poznatky, zbavené vzájemných vazeb, příčin a následků, sesypeme na hromadu a přeskládáme je v jiný popis světa, který už nebude v prostoru a čase, ale ze kterého prostor a čas vyplyne. Možná nám při tom zůstanou nevyužité některé dnešní představy, které se ukáží jako smetí, vhodné akorát pro falešný popis světa a ukáže se, že nelze určovat vlastnosti částic v prostoru a čase, prostě proto, že prostor a čas není určený pro částice, ale je určený pro velké objekty a pro nás.

Text kurzivou je citace Hawking, Mlodinow: Stručnější historie času."Skype" internetová telefonie.

   Antonín Bogar

   Internet to je prostě komunikace mezi lidmi všech možných oborů a zájmů. Proto jsem se rozhodl napsat o programu "Skype", který umožňuje hlasovou komunikaci po celém světě a to prosím úplně zdarma. Stačí k tomu  připojení k internetu, nějaký mikrofon a sluchátka nebo reproduktory, což je dnes běžné vybavení mnoha počítačů,  jak domácích, tak  i firemních. Abych to upřesnil on program "Skype" ve verzi 2.5 dnes umožňuje i video komunikaci pokud je váš počítač vybaven nějakou web kamerou.
   Jak to celé funguje? V prvním kroku si musíte stáhnout z mateřské stránky  www.skype.com instalační soubor, pak provedete registraci a pak už můžete začít komunikovat s kýmkoliv na webu, kdo "Skype" používá, a nejen to, můžete dokonce pořádat konference. Má varianta programu, kterou provozuji pod LINUXEM, umožňuje v neplacené verzi konferenci až čtyř účastníků najednou.
   To je ale jenom jedna ze služeb, kterou tento komunikační program umí. Program má totiž i své placené služby a o jedné z nich se zmíním. Jmenuje se "Skypeout" a umožňuje volat po celém světě na pevné i mobilní linky, jenže světe div se, například telefon do USA vyjde do 0.60Kč za minutu, ano čtete správně USA 60 haléřů minuta a ostatní země jsou na tom podobně. Pokud by jste chtěli volat na mobil, tak volání například do Rakouska vychází do 8Kč. Zde připojuji odkaz na kompletní ceník v české měně, který podle mého mínění stojí zcela určitě za shlédnutí. Na programu je výborné i to, že je multiplatformní. Funguje v Linuxu, ve Windows i na platformě Mac. Program je také kompletně počeštěn a má velmi solidní českou podporu na stránkách www.skype.cz, kde najdete všechny novinky, chat, diskuzi, kontakty a to všechno česky.
   Na závěr si dovoluji vřele doporučit program vyzkoušet. Přeji příjemné telefonování.

Zdroje:  www.skype.com
            www.skype.cz       


Tomáš Akvinský  - úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci.

     Michal Cáb

     O scholastice si většinou vybavujeme jen posměšnou zmínku ze školy o tom, jak se scholastici dohadují „kolik andělů se vejde na špičku jehly“. Není to však jen naše komunistická minulost, která středověké učenosti nepřála. I dnešní „západní Evropě“ se zdá, že scholastika zapadla v minulosti.
     Volné bádání, neomezené žádnou mocí, ničím neomezené hledání pravdy o světě, to je zdroj našich úspěchů, zejména úspěchů v technice a ekonomii. Jak každý ví, bádání se uskutečňuje na univerzitách a na univerzitách panuje akademická svoboda. Možná stojí za to připomenout si, kde se vzaly univerzity a kde se vzala akademická svoboda. Se vznikem univerzit a akademické svobody pak souvisí i něco tak důležitého pro naši část světa, jako je parlamentní demokracie. Vraťme se ale ke scholastice a k Tomáši Akvinskému.
     Tomáš Akvinský vybudoval svoji filozofii na dvou pravdách: na pravdě Boží – je to pravda zjevená, o této pravdě se nebádá právě proto že je zjevená, je to pravda úplná, a na pravdě o světě, které se jen obtížně zmocňujeme, kterou jen obtížně odkrýváme a kterou nikdy neznáme celou. K odkrývání pravdy byla papežem roku 1190 zřízena v Paříži první univerzita, která, mimo jiné, měla bez jakýchkoli omezení odkrývat pravdu o světě. Tomáš Akvinský pak k odkrývání pravdy použil metodu scholastiků – disputaci. „Disputace je takový druh debaty, kdy řečník napřed položí otázku, která buď zpochybňuje nějakou zavedenou pravdu, nebo která chce uvést něco nového. Potom předvede všechny názory jiných a teprve potom vysloví svoji tezi a svoje vysvětlení a potom ještě vyloží námitky k názorům jiných. Scholastikové dokázali přemýšlet o světě tak, že věnovali pozornost názorům druhých, viděli svět nejen svýma očima, ale také očima druhých. Scholastikové dokázali žít se svými názory a také s názory druhých a nepotřebovali je nutně měnit podle svého“ /citát Dr. Jiří Kašný, děkan TFJU/.
     Další, pro naši dobu významný čin Tomáše Akvinského, spočívá v uchopení matematického nekonečna. Antická filozofie – zejména Platonův svět ideí a Eukleidova geometrie – došla zhruba 300 let před Kristem ke svému vrcholu, logicky se uzavřela do „vyřešeného světa“ a přestala se rozvíjet. Antika nikdy neuchopila nekonečno, pro antiku to byl svět bájí – apeiron, antika měla z nekonečna strach. Tomáš Akvinský byl první, kdo poznal, že Bůh stvořil svět i s nekonečnem, a protože křesťanský Bůh je dobrotivý, miluje člověka, neháže mu klacky pod nohy, nemusí mít člověk z (matematického) nekonečna strach. Může se tam odvážit, může o nekonečnu uvažovat, může odkrývat pravdy o nekonečnu.
     Tato myšlenka Tomáše Akvinského ukázala cestu po které se pak v závěru středověku vydali matematici. Výsledkem jejich cesty k nekonečnu pak byl matematický aparát, který dobře popisoval náš svět, náš svět před obzorem, za kterým je nekonečno. A od pravdivého popisu světa už je jen krok k technickému využití tohoto popisu a technika pak umocňuje naše možnosti. Umocnění našich možností se pak proměňuje v lepší a bohatší svět. Je pak ale na nás, abychom toto „lepší a bohatší“ využili k věcem dobrým a ne zlým. Zde pak zřetelně vystupuje naše víra, která nás dobrovolně zavazuje k tomu abychom se věcí zlých dobrovolně zřekli a darů tohoto světa využili jen pro dobro své a svých bližních. (S vysvětlením slova „bližní“ vás odkazuji na evangelium.)
     Antická filozofie a křesťanství, scholastika a filozofie Tomáše Akvinského – to jsou kořeny evropské vzdělanosti, kořeny technických, ekonomických i jiných úspěchů evropské části světa.


Co je to „otevřený software“?
    Michal Cáb

    Programy pro počítače, software, se dnes dělí na dvě velké skupiny, proprietární (firemní, vlastnický) software a otevřený software (open source). Proprietární software má uzavřený kód nepřístupný uživateli a téměř vždy je za peníze. Otevřený software má kód přístupný všem a většinou je zdarma. (Nejznámější licence pro open source programy je GNU GPL.)
    Možná si řeknete, jak je možné, že je něco zadarmo a jak to může být dobré, když je to zdarma. Hlavní příčina je právě v otevřeném kódu. Kód programů je přístupný všem, zejména tedy těm, kteří umí programovat. Programátoři po celém světě se zdarma podílejí na budování tohoto softwaru. Když se ale tolik různých a neznámých lidí podílí na takovém díle, jak to může být kvalitní, jak to může být dobré? Skutečně úroveň open source programů je různá (ostatně i úroveň proprietárního softwaru je různá), ale jen ty dobré se prosadí. Prověřují je uživatelé na celém světě a za těmi nejlepšími vždy stojí významná autorita která dbá na to, aby do kódu nebyly zařazeny nekvalitní úseky. Pro příklad uvedu kancelářský balík Open Office, za kterým stojí firma SUN, nebo operační systém LINUX, za kterým stojí autor jeho jádra, Linus Torvalds. V proprietárním softwaru, komě toho, že je za peníze, je však skryto i velké nebezpečí pro vás a zejména pak pro státy, jejich bezpečnost a armádu. Do takových programů lze snadno skrýt kód který vás sleduje. Se „špehovacím“ kódem už měla problém i jedna velká známá softwarová firma. Školství, veřejná správa, vládní instituce, armáda a další složky států dnes začínají používat otevřený software. Přestože kvalita open source programů často předčí proprietární software, a přestože že je otevřený software nesrovnatelně levnější a přestože víte co se ve vašich programech děje, přejít na otevřený software není úplně snadné. Svoji roli jistě hraje zvyk, nový program je určitě trochu jiný, ale v pozadí vždy stojí peníze. Dodavatel softwaru za peníze, který má o ně přijít, rád část těchto peněz nechá tam, kde se o programech rozhoduje. Ale to už není námětem tohoto článku. Pro úplnost ještě uvedu, že i mezi proprietárním softwarem lze najít kvalitní programy zdarma. Známý je např. program pro čtení elektronických dokumentů Acrobat Reader firmy Adobe. V krátkém a neúplném přehledu uvádím nejznámější open source programy. Některé možná už i používáte a třeba o tom ani nevíte.

 LINUX          Unixový operační systém
 APACHE        internetový webový server
 Open Office   kancelářský balík – textový procesor,
                    tabulkový procesor, prezentace,
                    kreslení, databáze, matematická sazba
 Gimp            grafický editor
 IrfanView      prohlížeč obrázků

 a další programy pro přehrávání videa, vypalování CD a DVD, zpracování zvuku, publikování, sazbu, elektronickou poštu, prohlížení webu, hry a další a další kvalitní programy s otevřeným kódem, zdarma a bez nebezpečí, že vás někdo sleduje. Nikde nenakoupis levneji


    Prozdravi.cz